W ramach akcji #Kultura w Sieci, gitarzysta zespołu TURBO Wojciech Hoffmann, będzie prezentował przez umieszczanie na naszej stronie zajęcia z zakresu podstaw nauki gry na gitarze i historię polskiego Rock&Rolla. Będą to wiadomości z całej amatorskiej i zawodowej historii W.Hoffmanna. Początkujący gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy jaka zostanie im przekazana przez WH. W prezentacjach będą pokazane sposoby ćwiczenia różnych sposobów zagrywek i skal, pomagające w rozpoczęciu nauki jak i jej kontynuowaniu. Będzie również nauka niektórych piosenek z repertuaru  zespołu TURBO jak i solowej twórczości W.Hoffmanna